Vuosijäsenyyden arvonnan säännöt

 

1. Järjestäjä
M Company Oy, Hämeenkatu 31 A, 33200 Tampere

 

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki henkilöt. Alle 18-vuotiailta vaaditaan holhoojan lupa. Kilpailuun eivät voi osallistua henkilöt, jotka työskentelevät kilpailun järjestävässä yrityksessä tai sen sidosryhmissä.

 

3. Kilpailuaika
Kilpailuaikaa on 5.2.2018 asti.

 

4. Palkinnon arvonta
Palkinnon voittaja arvotaan niiden henkilöiden kesken jotka ovat osallistuneet testiin ja jättäneet sähköpostiosoitteensa.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajien nimiä ei julkaista erikseen verkkosivustolla. Kilpailuajan ulkopuolella vastaanotetut vastaukset hylätään. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailuajan aikana ilmenevistä viallisista internet-yhteyksistä johtuvista teknisistä käyttöhäiriöistä (esimerkiksi palvelinten toimimattomuudesta).

 

5. Palkinnot
Kilpailun voittaja saa palkinnoksi tyylilleen sopivan M Room -vuosijäsenyyden. Jäsenehdot löydät osoitteesta https://mroom.com/fi/jasenyyden-ehdot/

 

6. Kuinka osallistua kilpailuun
Kilpailuun voi ottaa osaa tekemällä testin ja antamalla sähköpostiosoitteensa.

 

7. Ei ostopakkoa
Kilpailuun osallistumiselle ei ole ostopakkoa.

 

8. Palkintoa koskevat ehdot

a. Järjestäjä varaa oikeuden suorittaa uusi arvonta, jos voittajaa ei ole tavoitettu viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta.
b. Palkintoa ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin tai rahaan.
c. Mahdollisten haittojen ilmetessä järjestäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia.

 

9. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuuvelvollisuus kilpailun osallistujia kohtaan ei voi ylittää virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai summaa. Kilpailun voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän kaikesta vastuuvelvollisuudesta, joka voi koitua tai jonka väitetään koituvan kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

 

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Kilpailijat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä.