Arvonnan säännöt: M Room Silver 10 -jäsenyyden arvonta 1.–14.7.2024

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

1. Arvonnan järjestäjä

M Company Oy
Iskoskuja 3 A 1
01600 VANTAA
2200111–9
Myöhemmin ‘Järjestäjä’ 

2. Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 1.–14.7.2024 välisenä aikana hyödyntämällä parturipalveluita missä tahansa M Room -liikkeessä Suomessa.  

Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole M Roomin henkilökunnalla eikä tämän arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijöillä tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvilla henkilöillä. 

Osallistumisia vastaanotetaan vain 1 per asiakas eikä toinen M Room -parturikäynti arvonta-aikana mahdollista toisen arvan lunastamista arvonnassa. Osallistuminen edellyttää M Room -parturipalveluiden käyttämistä kampanja-aikana joko kerta-asiakkaana tai M Room -jäsenenä.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnot

Arvonta suoritetaan heinäkuun 2024 loppuun mennessä. 

Palkintoina arvotaan 1 kpl M Room Silver 10 -parturijäsenyyksiä. Palkinnon arvo 315 €. 

4. Palkintojen luovutus

Arvonnan Järjestäjä on yhteydessä arvonnan voittajaan henkilökohtaisesti kohtuullisen ajan kuluessa arvonnan suorittamisesta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 31.7.2024 mennessä, on Järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta kyseisen palkinnon osalta uudelleen. 

Palkinto toimitetaan sähköpostitse mahdollisimman pian voittajan tavoittamisen jälkeen.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

5. Rekisteritiedot

Arvontaan osallistumisen yhteydessä kerätään osallistujan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero joko manuaalisesti palveluun saapumisen yhteydessä tai My M Room -etäkirjautumispalvelun kautta. Tietoja säilytetään M Roomin tietosuojaselosteen mukasesti. Tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste on luettavissa täällä.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa näissä säännöissä mainittuja palkintoja koskevasta lakisääteisestä arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.  

Järjestäjällä yhteistyökumppaneineen ei ole vastuuta haitasta, joka johtuu teknisistä syistä epäonnistuneesta tai puutteellisin yhteystiedoin osallistumisesta arvontaan. 

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. Järjestäjällä on oikeus korvata ilmoitettu palkintotuote vastaavalla tuotteella.

7. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja hyväksymään Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntöjen muutoksiin. 

Järjestäjällä on oikeus hylätä sääntöjen vastaisesti tai muilla tavoin vilpillisesti osallistuneen henkilön osallistuminen arvontaan sekä evätä palkinto.