Arvonnan säännöt: Asiakastyytyväisyyskysely 12/2023–01/2024

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

1. Arvonnan järjestäjä

M Company Oy
Iskoskuja 3 A 1
01600 VANTAA
2200111–9
Myöhemmin ‘Järjestäjä’ 

2. Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 14.12.2023–14.1.2024 välisenä aikana vastaamalla M Roomin sähköpostitse toimittamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn ja ilmoittamalla pyydetyt yhteystiedot kyselyn päätteeksi tarjotulla lomakkeella.  

Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole M Roomin henkilökunnalla eikä tämän arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijöillä tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvilla henkilöillä. 

Arvontaan voi osallistua vain kerran. Osallistuminen on ilmaista eikä edellytä ostamista. Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaaminen ei edellytä osallistumista arvontaan.  

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnot

Arvonta suoritetaan vk 03/2024 aikana. 

Palkintoina arvotaan 2 kpl M Room Silver 5 -jäsenyyksiä (arvo à 159 €) sekä 2 kpl M Room Gold Edition -tuotepaketteja (arvo à 72 €). Palkinto määräytyy kullekin voittajalle satunnaisesti.  

4. Palkintojen luovutus

Arvonnan Järjestäjä on yhteydessä arvonnan voittajiin henkilökohtaisesti kohtuullisen ajan kuluessa arvonnan suorittamisesta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, on Järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta kyseisen palkinnon osalta uudelleen. 

Palkinnot toimitetaan mahdollisimman pian voittajan tavoittamisen jälkeen. Tuotepalkinnot toimitetaan postitse ja jäsenyyksiin liittyvät palkinnot sähköisesti.  

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

5. Rekisteritiedot

Arvontaan osallistumisen yhteydessä kerätään osallistujan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kerätyt tiedot eivät ole yhdistettävissä asiakastyytyväisyyskyselyssä annettuihin vastauksiin ja niitä säilytetään arvonnan loppuun saattamiseksi 30 vuorokautta arvonta-ajan päättymisestä.  

Arvontaan osallistumista varten annettuja henkilötietoja käsitellään arvontasäännöissä esitetyllä tavalla. Tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste on luettavissa täällä.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa näissä säännöissä mainittuja palkintoja koskevasta lakisääteisestä arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.  

Järjestäjällä yhteistyökumppaneineen ei ole vastuuta haitasta, joka johtuu teknisistä syistä epäonnistuneesta tai puutteellisin yhteystiedoin osallistumisesta arvontaan. 

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. Järjestäjällä on oikeus korvata ilmoitettu palkintotuote vastaavalla tuotteella.

7. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja hyväksymään Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntöjen muutoksiin. 

Järjestäjällä on oikeus hylätä sääntöjen vastaisesti tai muilla tavoin vilpillisesti osallistuneen henkilön osallistuminen arvontaan sekä evätä palkinto.